go789 game bài đỉnh cao Nền tảng đáng tin cậy

Đại học Hoa Sen

go789 game bài đỉnh cao tin

go789 game bài đỉnh cao tin – Trường Đại học Hoa Sen được thành lập với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Khoa chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với nền kinh tế phát triển; chất lượng đào tạo được xem là tiêu chí quan trọng hàng đầu.

Xem thêm
0 năm Hình thành và phát triển cùng Đại học Hoa Sen
0% Sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp
0 Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN-QA
0+ Là số lượng đối tác và doanh nghiệp đang liên kết với Khoa

Các chương trình đào tạo

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Đối tác chiến lược

DXC Early Career Professional Program Your primary responsibilities will include develop, and maintenance and perform assurance of software products. The successful candidate will be part of a high-performing development team in a high frequency/low latency environment. Basic Qualifications: •    Fresh graduates or final-year students in Computer Science, Information Technology, Software Engineering or related technical field. Third-year students can also be considered if completed study with graduation timeline under 6 months. •    Good knowledge in Object-oriented programming concept. •    Good English communication skills (From level Upper Intermediate above). •    At least Japanese N3 for those want to be Bridge Software Engineer (with opportunity to work onshore…

Sự kiện

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Facebook Instagram Youtube image